Schopnost vést firmu
0
Disciplína majitele firmy
0
Potenciál majitele firmy
0
Vize majitele firmy
0
Jistota majitele firmy
0