Zvyšujete svoji kvalitu?

Zabere to jen 6 min času

10. 21 kroků k nesmrtelné firmě

18. ZVYŠ SVOJI SCHOPNOST

Velmi oblíbeným tématem v otázce schopností člověka jsou „geny“, někdy však existuje dokonce výmluva, nebo objasnění, nebo jak to chcete nazvat – „já na to nemám geny“. Na geny lze svést mnoho věcí, a když se podíváte do své firmy, takových s „nevhodnými geny“ můžete pár najít:).

Jaký vztah mají geny a schopnosti? Z hlediska fyzikálního (tělesného), hrají geny významný vliv, ale z hlediska mentálního… nevím, nevím, já tam tak významný vliv nevidím.

Člověk může vždy své schopnosti zlepšovat. Samozřejmě je tu talent nebo ty zmíněné geny, ale poctivým studiem, tréninkem a snahou dosáhnout lepší výsledek nakonec i přes nepřízeň osudu můžeme zjistit, že jsme lepší a lepší a lepší. I malý talent a „špatné“ geny mohou dostat na frak a můžete zjistit u sebe i u svých kolegů, že lámete rekordy – prostě jste zlepšili Vaše schopnosti v čemkoli…

Být schopný je od slova chopit se, to znamená chopit se čehokoli, co chci v životě dosáhnout. Získávat lepší vlastnosti v oblastech komunikace, zručnosti, rychlosti, vnímání atd., je jedinou šancí člověka a firem, jak přežít.

Proto do těchto 21 kroků je nutné zahrnout tuto věc: zvýšit schopnost Vaší firmy, tedy lidí pracujících v ní. Tento krok je velmi opomíjený. Lidé a firmy, které se nerozvíjejí, jsou odsouzeny k zániku.

Představte si, že ještě před pár lety nebyly mobilní telefony a internet. A představte si, jakou výhodu by měla konkurence, kdybyste nerozvinuli komunikační technologie, tedy nezrychlili komunikaci – jaké by to mělo následky, kdybyste nabídky museli posílat poštou.

TEN, KDO NEZVYŠUJE SVOJE SCHOPNOSTI, JE NA CESTĚ K ÚPADKU.

Takže, součástí napravení chyby, nalezení a odstranění příčiny je právě zvýšení schopnosti personálu, bez tohoto kroku, není možné uspět v dnešní rychlé době.

Poslední tři kroky jsou ty nejdůležitější a vidíte, mnoho firem ani neví, že něco podobného existuje. Bez kroku č. 18 to bude pro Vaši konkurenci velmi snadný boj.

Zlepšování schopností člověka a firem je mým životním posláním a vím, jak je zajímavé dovádět lidi k uvědomění, že vůbec existuje možnost, aby se zlepšili. Vždy se nerad dívám, jak omezené schopnosti brání lidem ve štěstí. Jejich přesvědčení, že za to může „on“, je tak velké, že jim nemohu pomoci, naštěstí se mi to stává velmi zřídka.

ZVYŠUJTE SVÉ SCHOPNOSTI A STAŇTE SE NEPORAZITELNÝM!!!

CHCETE PORAZIT KONKURENCI?

CHCETE BÝT RYCHLEJŠÍ NEŽ VAŠE KONKURENCE?

STAŇTE SE SCHOPNĚJŠÍMI A VYHRAJTE!!

CHCETE SPLNIT OSMNÁCTÝ KROK NA CESTĚ ZA NEPŘEMOŽITELNOU FIRMOU?

SPLŇTE HO!

VY, CO SI TROUFÁTE, ZAVOLEJTE TEĎ A SPOLEČNĚ SE DO TOHO PUSTÍME!!!

Držte se!

 

Josef Orálek