Dodržujete nastavená pravidla?

Zabere to jen 6 min času

14. Úspěšná firma

ÚSPĚŠNÁ FIRMA JE MORÁLNÍ

Asi jste slyšeli, že mnoho úspěšných podnikatelů a nejen podnikatelů říká: „jedním ze základů mého úspěchu je dobrá morálka“. Dobře, a co si pod tím představujete? Že chodím čistý, že mluvím pravdu nebo že vždy pomáhám slabším?

Pod pojmem „dobrá morálka“ si můžeme představit opravdu cokoli. Pro ujasnění si nejdříve vyjasněme, co to vlastně dobrá morálka je. Slovo „dobrý“ znamená vyhovující kladeným nárokům, v našem případě pracovním a společenským, například dobrý pracovník plní nároky svého nadřízeného. Slovo „morálka“ znamená, soubor pravidel, které nám pomáhají přežít a dala je nám společnost, například morálka řidiče je uvedena ve vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích, nebo morálku žáka najdete ve školním řádu.

Takže dobrá morálka je soubor pravidel, která nám mají usnadnit existenci a soužití ve skupině, k níž jsme se přidali. Třeba Baťa přijal do své firmy pouze takového člověka, který byl ochoten respektovat jeho pravidla. On nastavil morálku – morálka, která vedla k prosperitě, která z jeho společnosti udělala jednu z nejvýznamnějších firem světa.

BEZ JASNÝCH PRAVIDEL VZNIKNE COCHCÁRNA A V NÍ ÚSPĚCH NEKVETE!

Pojem „cochcárna“ je pojem převzatý od mého táty, není ve slovníku, ale myslím, že vyjadřuje to, co vyjadřovat má:). Představte si řidiče, kteří by si na silnici dělali, co chtěli, jedni by stáli na červenou, jiní by na červenou jeli atd. Dodržovat dobrá pravidla vede k vyšší produkci. Ale která jsou ta dobrá? Která morálka je ta „Baťova“?

Vytvořit úspěšnou společnost vyžaduje tento cit – cit pro nastavení dobré morálky. A to je jeden z nejdůležitějších úkolů majitele firmy.

Vaše firma bude úspěšná do té míry, do které jste v ní schopni nastavit dobrou morálku a je neúspěšná do té míry, do které nevíte, jak dobrou morálku zavést.

Kdo může ve Vaší firmě nastavit dobrou morálku? Znáte tajemství jednoduchosti nastavování a zavádění dobré morálky? Je to pár věcí, a pokud nevíte jak na to, zavolejte mi a já Vám pomohu.


JAK ZAJISTIT LOAJALITU A PRODUKTIVITU SVÝCH PRACOVNÍKŮ?

CHCETE MÍT FIRMU V POŘÁDKU?

CHCETE MÍT ÚSPĚŠNOU FIRMU?

VY, CO TO CHCETE, ZAVOLEJTE TEĎ A SPOLEČNĚ SE DO TOHO PUSTÍME!!!


Držte se!


Josef Orálek