Máte důvěryhodné zaměstnance?

Zabere to jen 6 min času

1. Důvěra

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A PŘIMĚJTE K ZODPOVĚDNOSTI SVÉ OKOLÍ


Zodpovědnost je slovo, jímž se oháníme každý den. Od ostatních ji přirozeně požadujeme. Každý majitel chce najmout zodpovědného pracovníka a každý uchazeč říká, že je zodpovědný. Zeptali jste se někdy uchazeče, co to je zodpovědnost? Proč je tak důležitá pro budování důvěry jedince nebo společnosti?

Ve většině lidí je zodpovědnost zakořeněna jako něco, co je spojené s následky jejich činů, nebo trestem. To je pravda – do jisté míry. Existuje však ještě jedno vysvětlení pro toto veledůležité slovo.

Zodpovědnost je schopnost být příčinou nad jakoukoli situací, která se nás týká. Příčina je stav, kdy člověk svým vlivem řídí věci kolem sebe.

Představte si obchodníka, který desetkrát za den volá šéfovi s prosbou, jak má udělat toto nebo tohle. Tento pracovník je v pravidelné komunikaci se šéfem. „To je super, on je komunikativní,“ může si šéf říci. Ale kdo nese tíhu zodpovědnosti za činy tohoto obchodníka? Jak se mu dá věřit, když musí hledat řešení každé prkotiny u jiných…

Když je pracovník zodpovědný, věci jsou hotové a šéf pouze počítá peníze. Pracovník, který stále říká, že to nejde, že neví, a zatěžuje tím okolí bez snahy najít své řešení, je nezodpovědný, pouze stále hledá zodpovědnost u druhých a pak říká: „To on mi to poradil.“ Tento stav nazýváme nesamostatností. Jak chcete takovému pracovníkovi věřit?

Jak mohou pracovníci věřit šéfovi, který řekne, že je krize a nedá se s tím nic dělat? Je tento šéf důvěryhodný?

Míra zodpovědnosti majitele firmy se odráží v míře zodpovědnosti jeho pracovníků, a když je tato míra na nízké úrovni, nastává zmatek a přepracování.

ZODPOVĚDNOST NENÍ JEN SLOVO, ZODPOVĚDNOST OTEVÍRÁ BRÁNU K DŮVĚRYHODNÉ SPOLEČNOSTI.

Zodpovědnost je schopnost, která se dá naučit a vytrénovat na vysoké úrovni. Zodpovědnost je schopnost vyžadující dodržování pravidel, která jsou daná a známá a jež Vám velmi rád předám.

CHCETE PŘEDBĚHNOUT KONKURENCI?
CHCETE ZNÁT TAJEMSTVÍ ZODPOVĚDNOSTI A PRAVÉ PŘÍČINY NEZODPOVĚDNOSTI?
BUDUJTE DŮVĚRYHODNOU A SILNOU ORGANIZACI!!!

Objednejte si schůzku s naším obchodníkem a on Vám s tím pomůže.


Josef Orálek