15 chyb, které brání úspěchu v práci

Zabere to jen 2 min času

15  chyb, které brání úspěchu v práci

Proč si lidé hledají práci? Jak je práce v životě člověka důležitá? Na tyto otázky jistě dostaneme ty nejrozmanitější odpovědi. Ale v zásadě se asi shodneme, že pracujeme, abychom si zajistili živobytí. A protože je naše existence pro nás důležitá, tak si myslím, že i práce je pro nás důležitá.

Z tohoto mi vyplývá jedna souvislost: většina z nás chce v životě uspět, tudíž úspěšný život úzce souvisí s úspěchem v práci.

Na čem závisí úspěch v práci? Je mnoho názorů, např. že musíme mít štěstí, musíme být ve správnou chvíli na správném místě, nebo že musíme mít dobré kontakty, nebo dobrého šéfa.

Podle výše uvedeného Váš úspěch v práci závisí na Vašem okolí, tedy že okolí musí něco udělat, aby Vy jste byli úspěšní, a že na Vás to moc nezávisí…

Zažil jsem úspěchy a pády a dnes mohu říci, že to, co jsem zažil, jsem si zapříčinil já, a že bych se dnes některým chybám vyhnul, protože některé mne stály víc času, než si dokážete představit.

Jaké chyby, kterých se dopouštíte, Vám mohou zabránit, abyste uspěli v práci:

1. Když si myslíte, že výsledky nejsou jediným měřítkem úspěchu.

2. Když předpokládáte, že Váš úspěch nestojí jen na Vás.

3. Když spoléháte na ostatní, že to za Vás zajistí.

4. Když děláte práci jen kvůli osobnímu prospěchu.

5. Když si myslíte, že vše umíte.

6. Když nechcete být profesionál ve svém oboru.

7. Když nerespektujete ty, co mají dobré výsledky.

8. Když svou práci nemáte rádi.

9. Když nechápete, že aby Vás práce bavila, musí mít smysl nejen pro Vás, ale i pro okolí a musí přinášet hodnotné výsledky.

10. Když nemáte rádi své vedení.

11. Když si myslíte, že úspěchu lze dosahovat hladce bez překonávání překážek.

12. Když Vám při neúspěších chybí jistá míra sebekritiky a ze svých nezdarů obviňujete své okolí – tak se nikdy nezlepšíte.

13. Když se nechcete zlepšovat ve svém oboru.

14. Pokud svou práci máte jako „nutné zlo“.

15. Když děláte svou práci napůl.

Přeji, aby Vám tyto tipy pomohli k tomu, že budete v práci i v životě šťastní.

Naše společnost se zabývá nápravou firem již od roku 2009 let. Pomáháme podnikatelům napravovat jejich firmy tak, aby se stali úspěšnými. Řídíme se heslem, když budou úspěšné firmy, budou úspěšní lidé v nich i okolo nich a o to my usilujeme.

Pro naplnění výše uvedeného, hledáme lidi, kterým záleží na jejich okolí a chtějí být úspěšní. U nás můžete dosáhnout hned dvojího úspěchu, a to úspěchu našich klientů a tím i úspěchu svého. 

Zavolejte a pojďte s námi tvořit lepší budoucnost pro nás pro všechny.

CV Zasílejte na kariera@litecom.cz
Pro více informací volejte na 725 791 210.

Pepa Orálek

Majitel Litecom s.r.o.