Milan Vaďura

21.2.2018

Zabere to jen 2 min času

Poděkování společnosti LiteCom s.r.o.

V lednu roku 2015 vstoupila naše firma do ozdravného procesu,který u nás začala společnost LiteCom s.r.o. zavádět.

díky pravidelným postupným krokům se zavedlo plánování výroby,plánování nákladů a dalších důležitých úkolů.

Díky déle než dvouleté spolupráci nabrala společnost dech. Práce mne baví, a přesto, že jsem v důchodovém věku, vedu svou firmu zdárně dál.

Velké poděkování patři panu Josefu Orálkovi.

Milan Vaďura

jednatel společnosti

 

PaPP, spol. s.r.o.

Za tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště

572 551 360