Pavel Lipenský

27.7.2022

Zabere to jen 2 min času

ČÍM VÍCE VIDÍM, TÍM VÍCE VÍM

Před rokem jsem psal o tom, jakých úspěchů a výsledků jsem s Litecomem dosáhl, to jsem však netušil, že do roka budu moci psát další referenci o dalších, pro mne překvapivých výsledcích.

Jmenuji se Pavel Lipenský a mám obrovskou touhu v životě a v práci uspět. Mé podnikání zasahuje přes hranice České republiky do sousedních států, tudíž zaujímám velký prostor a mé možnosti jsou veliké a až dnes vím, jak mnoho.

Když jsem v minulé referenci, popisující spolupráci s Litecomem, psal o rekordních ziscích v době Covidu, tak dnes mohu s jistotou tvrdit, že spolupráce s Litecomem přinesla za poslední rok DVOJNÁSOBNÉ tržby.

Už věřím tvrzení Pepy Orálka, že člověk v životě využívá své kapacity na pár procent a že životní sílu může každý, kdo tvrdí, že o ni přišel, znovu načerpat.

Já jsem toho důkazem. Na začátku bez energie, bez zájmu a chtění o rozvoj firmy, dnes jsem nabitý energií, mám dostatek sebevědomí a síly k tomu, abych si uspořádal a dále rozvíjel pracovní i osobní život.

Díky Litecomu mám větší pochopení tomu, jak mají fungovat společnosti a jak jednoduše mohu ekonomiku použít k řízení firmy. Díky těmto uvědoměním vidím věci, které jsem dříve neviděl, mohu reagovat a reaguji mnohem správněji a to přináší výsledky, o kterých jsem si, dalo by se říci, nechal pouze zdát.

Získal jsem komunikační schopnosti, díky kterým jsem schopen řídit všechny oblasti ve svém životě, a získal jsem autoritu tam, kde jsem ani netušil, že ji mohu mít.

Díky zlepšení svých řídících schopností mám pod kontrolou velkou část své firmy a navíc vidím, kde mám rezervy, na kterých chci aktivně pracovat.

Vy co nechcete:

  • prožít život s vědomím, že musíte ustupovat od svých ideálů,
  • dělat kompromisy, kdy své cíle musíte podřizovat „nepříznivému osudu“,
  • aby svět měnil Vás…

…a chcete začít měnit svět – tak pro Vás je tady Litecom – využijte toho, stojí to za to.

Díky Pepo, Christosi, Míšo a Sophie, jsem díky Vám schopnější a vím, že s Vámi mohu být ještě lepší.

V Dlouhoňovicích dne 25.7.2022

Pavel Lipenský
TOPKARMOTO s.r.o.
Tel: 602 135 821
Email: lipensky@topkarmoto.cz