Děkujeme za vyplnění testu!

Dosáhli jste 0 bodů ze 260 bodů

Vaše schopnost komunikovat je:

260
0

260 až 250 bodů perfektní komunikace
249 až 200 bodů  dobrá komunikace
199 až 150 bodů  průměrná komunikace
149 až 100 bodů  podprůměrná komunikace
99 až 0 bodů  žalostná komunikace

Uděláme s tím něco?