Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní zásady zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Litecom, s.r.o., IČ 28533909, se sídlem Kopaniny 58/47, 664 41 Popůvky, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64483 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje službu, která spočívá v analyzování situace ve firmě, analýze manažerských a obchodních schopností managementu a následné nápravě zjištěných organizačních a manažerských nedostatků. Pro svou činnost používáme sérii testů, online testů, dotazníků a dalších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout s klientem očekávaného cíle. U klientů provádíme personální audity, analýzy, koučink a konzultace.

V rámci svojí činnosti poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů služeb naší firmy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

V rámci poskytování služby poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů služby:

 • jméno a příjmení
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování služby a dále po dobu deseti let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovává poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost Quanda International, s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665, poskytující služby v oblasti rozesílání newsletteru;
 • Společnost HVK, v.o.s., se sídlem Příběnická 971/18, 130 00 Praha 3, IČ: 25620240, poskytující služby v oblasti vedení účetnictví;
 • Juraj Plekanec, se sídlem Optátova 175/2, 637 00 Brno – Jundrov, IČ: 66340985, poskytující supervizi tréninku, supervizi na dodávkou revitalizace firem a trénování personálu;
 • Společnost TimeMaker Inc., se sídlem 2110 Drew Street, Suite 200 Clearwater, Florida 33765, poskytující CRM systém a databázový systém, elektronickou poštu TM;
 • Společnost PORTA DESIGN, s.r.o., se sídlem Soukopova 15, 602 00 Brno, IČ: 27726789, poskytující správu webových stránek a správu domén.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.

Právo vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

Právo požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu správce –dle čl. 6 odst. 1. písm. f) nařízení – máte právo vznést námitku proti zpracování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s nařízením.

Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

Osoba odpovědná za nakládání s osobními údaji ve společnosti:

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považována za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 • Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 • Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se vám lépe používal.
 • Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
 • Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Google Ads Google AdWords – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
 • Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
 • Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jak lze upravit využívání cookies

VYMAZÁNÍ

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno ​„Historii“ navštívených stránek.

BLOKOVÁNÍ

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen ​„Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • Přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Dne 1. 1. 2022