Firemní, podnikatelské nebo manažerské poradenství

Podnikání je souhrn akcí, které provádí podnikatel sám, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců, vedoucí k dosažení stanovených cílů.

Někteří podnikatelé k naplnění svých cílů využívají služeb jiných osob a ty sdružují do firem. Tyto osoby ovšem musí být majitelé schopni řídit. Z tohoto pohledu nerozhoduje, zda jde o podnikatelské nebo firemní poradenství.

V podnikání narazíte na mnoho specializací, jako je management, obchodování, ekonomika atd. Podnikání doprovázejí také četné zákony: daňové, účetní, pracovní aj.

Všemu rozumět nemůžeme, i když bychom moc chtěli. Proto existují poradci (konzultanti).

Poradce (konzultant) je člověk, který poskytuje informace v oblasti, jíž se zabývá. Poradce tyto informace získal zkušeností načerpal z knih, internetu, od jiného poradce.

Poradenství je akce, při které:

  • Sdělíte svůj problém, který právě řešíte.
  • Poradce (konzultant) Vám dá informace o tom, jak by tuto situaci řešil on.

Poradce (konzultant) nemá zodpovědnost za Vaše konání při řešení problému, poněvadž Vám dal teoretický návod, co je možné ve Vaší situaci dělat, a není s Vámi při nápravě situace.

Když se Vám nepovede vyřešit situaci na základě získané informace, nemusí jít nutně o špatnou radu, ale může jít o chybné pochopení informace, a tudíž chybné praktické použití rady konzultanta.

Pokud má být konzultant úspěšný, musí konzultovat oblast, v jaké působil a byl úspěšný. Když má pouze hromadu teorií, které někde slyšel, jeho úspěch při zvládání potíží s klienty bude malý.

Proto já preferuji konzultace s koučinkem, poněvadž kouč zvládá s klientem situace v praxi, což znamená, že ho má pod kontrolou.

Konzultace jsou nedílnou součástí každého procesu zlepšování a ozdravování firmy.

Sjednat schůzku