Koučink – úspěšná firma

Pokud si má majitel firmy udržet přehled, je nutné, aby byl schopen pochopit všechny základní části, které musí mít každá úspěšná firma.

Firma se rozděluje na sedm základních částí, bez nichž není možno uspěšně podnikat. Schopnost zvládnout všechny části se dá natrénovat a tento trénink zvládne každý podnikatel, který chce zlepšit fungování své firmy. V ČR je většina firem, které z uvedených sedmi používají pouze dvě až tři části.

Podstatné je pochopení základních principů tvorby úspěšné firmy. Jako když stavíte dům. Vytvořte dům bez základů…

Věřte, že v této fázi podnikání hraje největší roli nepochopení podnikatele; v těch nejjednodušších věcech se většinou skrývají ty největší problémy.

Pak následuje vyšetřování, podrobné prozkoumání situace, která je ve firmě, nelze se spokojit pouze s nezdary, je třeba nalézt příčiny, které způsobují tyto nezdary, a ty najdete přímo u majitele.

Když budete nemocní, lékař také určuje léčbu až po prozkoumání, nespokojí se s tím, že Vás tlačí v boku.

Když známe příčinu, zapracujeme na jejím odstranění. Tady je několik metod, jak dosáhnout nápravy. Sem většinou patří plán na zvládnutí situace.

Například, když tenista před turnajem přibere na váze, dostane stravovací a tréninkový plán. Patří sem i zvládání nepopulárních opatření ve firmách a speciální tréninky na získání nutných schopností majitele firmy pro zvládnutí situace.

Posledním krokem je kontrola, je to dovedení ke zdárnému konci menší či větší akce.

Kouč je přímo zodpovědný za to, že majitel firmy je schopen zvládnout situaci, řídit firmu a dosahovat svých plánů bez kompromisů. Tento proces může být dlouhý, ale vykazuje okamžité výsledky!! Pokud při koučinku nenastane posun, koučink není úspěšný.

Náš koučink má několik obtížností a vždy zlepšuje kondici majitele a ten pak je schopen dávat do pořádku svou firmu sám.

Sjednat schůzku