Reorganizace a restrukturalizace firmy

Je to jiný název pro ozdravení podnikání. Přesný význam tohoto slova je „nové uspořádání“, což v rámci ozdravení stejně musíte udělat. Tedy vypadá to jako slovíčkaření, ale není.

V našem státě je termín reorganizace používán k tzv sanaci podniku v rámci insolvenčního řízení. Reorganizace tedy zvládá situaci za pomoci zákona. Pravidla o reorganizaci jsou stanovena celkem přesně, celý reorganizační plán schvaluje soud. V průběhu reorganizace se nehledají příčiny úpadku.

Průběh reorganizace upravuje insolvenční zákon, proto se o něm nebudu zmiňovat více.

Reorganizace v našem pojetí je jedním z bezpodmínečných kroků k ozdravení firmy, a tudíž je reorganizace zahrnuta v celém ozdravném procesu.

Sjednat schůzku