Krizový management a řízení

Krize je stav nouze, kdy ve firmách produkujeme méně, než potřebujeme. Poněvadž musíme platit náklady firmy, neplatíme faktury a upadáme do dluhů. Naše potřeby jsou uspokojeny, ale vznikly nám dluhy.

Řízení je činnost, která vede skupinu nebo jedince k cíli. Chybí nám disciplína, a proto potřebujeme někoho, kdo nás „nakopne“ dopředu.

Krizové řízení je používáno tam, kde majitelé již ztratili naději na to, že situaci zvládnou sami. V zadlužené firmě panuje špatná nálada, lenost, tolerance a nespravedlnost. Toto všechno už není v silách majitele firmy, aby to zvládl sám.

Najme si silného specialistu, který má prosadit to, co majitel firmy doposud nedokázal.

Takový proces se skládá z následujících kroků:

  • Stanovení cíle majitelem firmy
  • Jmenování do funkce krizového manažera
  • Seznámení se s situací
  • Vypracování krizového plánu
  • Představení plánu všem, co mají se společností nějaké vazby
  • Vedení společnosti za daným cílem

Krizové řízení je akce, která má své úskalí. Osobně tuto činnost příliš nedoporučuji. Myslím, že nejlépe může napravit situaci ten, kdo ji způsobil. Jenže někteří majitelé jsou již ve stavu, kdy jim došly poslední síly.

Krizový manažer je zodpovědný za dosažení výsledku, a když se mu to nepovede, tuto zodpovědnost ztratí a firmu vrátí majiteli. Většinou ještě v horším stavu, než byla předtím.

Sjednat schůzku