Likvidace firmy

Likvidace firmy je nástroj, který vede firmu k zániku. Má však jednu podmínku: firma musí mít majetek na úhradu svých závazků.

Tento proces je řízen likvidátorem a ten je jmenován valnou hromadou. Tento proces likvidace máte v rukách Vy. Vy rozhodujete o prodeji majetku a o formě umoření závazků, ale vždy musíte mít dostatek majetku na jejich umoření.

Postup likvidace je řízen zákonem.

Sjednat schůzku