Velký test Vaší firmy

PROČ VZNIKL TENTO TEST?

Tento test vznikl pro Vás.

Vznikl proto, abyste získali ucelený obrázek o funkčnosti své firmy z hlediska jejích sedmi základních nepostradatelných částí. Tento test zahrnuje úplně celou organizaci, všechny její oblasti. Pokud jedna z těchto základních částí nefunguje optimálně, jaký bude mít vliv na funkčnost ostatních oblastí?

Chceme-li zajistit, aby něco fungovalo, musíme tomu rozumět. Když dané věci nerozumíme, těžko můžeme vidět pravé chyby a naše kroky mohou vést špatným směrem, poněvadž se pouze domníváme. Tento test má za úkol pomoci Vám udržet správný směr v tom, aby Vaše firma fungovala správně.

Tento test vyžaduje určitý čas, proto si na něj vyhraďte cca 30 min.
________________________________________________________________________________________________________________________________

JAKÉ PRAVIDLA MUSÍTE PŘI VYPLNĚNÍ TESTU DODRŽOVAT, ABYSTE DOSÁHLI CO NEJSPRÁVNĚJŠÍHO VYHODNOCENÍ?

1. Odpovídejte pravdivě, tento test není zkouškou Vaší inteligence, ale vytvořením uceleného pravdivého obrazu o Vašem podnikání.
2. Při odpovídání posuzujte skutečnost, nepoužívejte postoj „jak by to mělo být správně“, výsledky testu nejsou pro nás, ale pro Vás.
3. Odpovídejte pouze po úplném pochopení dotazu.
4. Odpovídejte rychle, moc nespekulujte – první myšlenka bývá ta nejpravdivější.
5. Jestliže nenajdete svou odpověď v možnostech odpovědí, tak vyberte pro Vás tu nejbližší.
6. Odpovědi „ano“ znamenají ano, nebo zcela ano.
7. Odpovědi „ne“ znamenají ne, nebo zcela ne.
8. Možnosti odpovědí „možná, nejsem si jist, nevím atd.“ slouží k tomu, abyste je použili, když se k žádné jiné odpovědi nedokážete přiklonit.
9. Test vyplňte v klidném prostředí, pokud je to možné bez přerušení.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Jste odvážní, ne každý je ochoten podívat se na skutečnost. Aby Vám test opravdu pomohl, vyplňte ho dle skutečnosti, ne tak, jak by to dle Vás vypadat mělo.

Přejeme Vám, aby Vám Vaše odpovědi přinesly nastartování ke zvládnutí neoptimální situace a k opravdovému zlepšení Vaší firmy.

Držte se!
Tým společnosti Litecom s.r.o.

 

Máte rádi otázky a dotazníky?

Dle Vašeho názoru jsou chyby možné?

Při výběru lidí je nejdůležitější jejich:

Chlubíte se rád svými produkty:

Které slovo vyjadřuje nejlépe robotickou organizaci?

Jak často, jsou porady vedení produkce?

Patří vyšetřování přičin chyb do aktivit Vaší organizace?

Je účetnictví jiný název pro ekonomiku?

Když Vás někdo opakovaně kontaktuje ohledně prodeje produktu:

Co je to ekonomika?

Víte jistě, zda Vaše výrobky nebo služby pomáhají klientům?

Máte přesně popsáno, v jaké kvalitě má Váš výrobek nebo služba být dodán?

Máte technologii na sepisování referencí?

Základem dobrého marketingu je:

Jakým nástrojem ochraňujete firmu?

Máte ve firmě organizaci:

Je pro ukončení obchodu rozhodující odmítnutí klienta?

Vědí Vaši pracovníci, kteří dodávají službu nebo výrobek jakou má Vaše služba nebo výrobek hodnotu?

Je vždy vše připraveno, aby mohl být vyprodukovaný produkt (výrobek, služba)?

Vytváří někdo ve Vaší organizaci databázi vaší veřejnosti?