Velký test Vaší firmy

Jste odvážní!
Ne každý je ochoten se podívat na skutečnost,
v jakém stavu se nachází jeho/její firma
.

Aby Vám test opravdu ukázal "zrcadlo",
odpovídejte pravdivě a ne tak, jak by to dle Vás vypadat mělo.

Odpověď ANO může znamenat i spíše ano a odpověď NE může znamenat i spíše ne.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte rádi otázky a dotazníky?

Dle Vašeho názoru jsou chyby možné?

Při výběru lidí je nejdůležitější jejich:

Chlubíte se rád svými produkty:

Které slovo vyjadřuje nejlépe robotickou organizaci?

Jak často, jsou porady vedení produkce?

Patří vyšetřování přičin chyb do aktivit Vaší organizace?

Je účetnictví jiný název pro ekonomiku?

Když Vás někdo opakovaně kontaktuje ohledně prodeje produktu:

Co je to ekonomika?

Víte jistě, zda Vaše výrobky nebo služby pomáhají klientům?

Máte přesně popsáno, v jaké kvalitě má Váš výrobek nebo služba být dodán?

Máte technologii na sepisování referencí?

Základem dobrého marketingu je:

Jakým nástrojem ochraňujete firmu?

Máte ve firmě organizaci:

Je pro ukončení obchodu rozhodující odmítnutí klienta?

Vědí Vaši pracovníci, kteří dodávají službu nebo výrobek jakou má Vaše služba nebo výrobek hodnotu?

Je vždy vše připraveno, aby mohl být vyprodukovaný produkt (výrobek, služba)?

Vytváří někdo ve Vaší organizaci databázi vaší veřejnosti?