Zobrazení grafu

Zadejte body pro vykreslení grafu

Vedení Personál
komunikace
Marketing
propagace
obchod
Finance Produkce Zlepšování Vztahy s veřejností
PR
Dobře vedená firma Pracovníci jsou prospěšní Dostatek rentabilních zakázek Finance pod kontrolou Vysoce kvalitní produkty (výrobky, služby) Organizace se stále zlepšuje a rozvíjí Firma má dobré jméno
Nevedená firma Pracovníci jsou přítěží Problematické a nevýhodné zakázky Zmatek ve financích Problematické produkty (výrobky, služby) Příbývající chyby, které se musí stále řešit Na jménu firmy nikomu nezáleží
0 bodů 0 bodů 0 bodů 0 bodů 0 bodů 0 bodů 0 bodů

Jistota

Hodnocení: Neakceptovatelné (0/140 bodů)

140